Drejtësia e papërgatitur ndaj pedofilisë: Fëmijët
në rrezik! 98 pedofilë sërish të lirë
Identifikimi Vs. Privatësia e pedofilëve:
Praktika e GJEDNJ-së, SHBA-së dhe realiteti Shqiptar
Shfrytëzimi dhe krimi seksual
mbi fëmijët në web
Fëmijët në Kosovë të rrezikuar online!
17% e tyre shohin përmbajtje seksuale çdo ditë
Mbi pedofilinë online dhe tipologjitë
e personave që konsumojnë pornografinë
Numrat flasin!
151
Vendime gjyqësore të analizuara
45
Kërkesa për informacion
628
Shkarkime në databazat ICMIS e ARK-IT (2010-2019)
10
vjet statistika të përpunuara
Databaza e pedofilisë
Trendi i krimeve seksuale në dhjetë vitet e fundit(2010-2019)
Shënim: Grafiku tregon trendin e krimeve seksuale me të mitur nën 14-vjec përgjatë viteve 2010-2019 që janë dhënë me vendim gjykate të shkallës së parë, sipas shtatë neneve të Kodit Penal. Për të parë tendencën e vetëm një ose disa neneve që ju dëshironi, klikoni në legjendën e mëposhtme për të caktivizuar nenet e tjera.
Rastet e pedofilisë në Shqipëri në dhjetë vitet e fundit (me vendim të gjykatave të shk.1)
Shënim: Harta tregon krimet seksuale me të mitur nën 14-vjec përgjatë viteve 2010-2019 në nivel kombëtar por dhe me përqindje sipas qarqeve, duke klikuar në secilin prej tyre. Për të parë reflektimin në hartë dhe grafik të vetëm një ose disa neneve që ju dëshironi, klikoni në legjendën e mëposhtme për të caktivizuar nenet e tjera.
Kujdes! Të dhënat e pasqyruara në qarqe janë vetëm sipas statistikave zyrtare, pas vendimeve të gjykatave të shkallës së parë. Megjithatë, ato duhen marrë me rezervë, pasi në qarqe të tjera mund të ketë raste pedofilie por që nuk janë gjyrmuar apo nuk janë denoncuar te autoritetet për një sërë faktorësh social-kulturor.
Raporti gjinor i abuzuesve për krime seksuale me të mitur nën 14-vjec në Shqipëri (2010-2019)
Grupmosha e abuzuesve seksual në krimet seksuale me të mitur nën 14-vjec në Shqipëri (2010-2019)
Mosha 16-26 27-37 38-48 49-59 Mbi 60
Rastet 50 15 13 18 25
Raporti gjinor i viktimave nga krimet seksuale me të mitur nën 14-vjec në Shqipëri (2010-2019)
Raporti gjinor i viktimave nga krimet seksuale me të mitur nën 14-vjec në Shqipëri (2010-2019)
Grupmoshat e viktimave në krimet seksuale me të mitur nën 14-vjec në Shqipëri (2010-2019)
Mosha 0-4 5-9 10-14
Rastet 2 48 109
Llojet e krimeve seksuale me të mitur nën 14-vjeç
Pedofilë të lirë
Vendodhja e 98 pedofilëve të liruar pas kryerjes së dënimit për krime seksuale me të mitur
Alternative content for the map
Alternative content for the legend
Shënim! Harta tregon vendodhjet e 98 pedofilëve të cilët kanë kryer dënimin dhe janë sërish të lirë në vendbanimet e tyre. Nga analiza e 50% të vendimeve të dhëna nga gjykatat gjatë viteve 2010-2019 rezultoi se “pedofilia” ishte një sëmundje mendore e cila mund të mbahet nën kontroll përmes mjekimit, por pavarësisht kësaj, në asnjë vendim nuk ishte dhënë dënimi plotësues për trajtim mjekësor të tyre. Gjithashtu organet hetimore kanë vërtetuar se 25% e pedofilëve janë recidivistë dhe duke patur parasysh tipologjinë e sëmundjes, nuk përjashtohet rreziku që edhe të tjerët të përsërisin vepra të tilla penale. Për këtë arsye MediaLook ka paraqitur në mënyrë grafike vendodhjet e tyre duke ruajtur cdo të dhënë personale dhe të personave që kanë kryer krimet seksuale.
  • Për të parë reflektimin në hartë të vetëm një ose disa neneve që ju dëshironi, klikoni në legjendën e mëposhtme për të çaktivizuara nenet e tjera.
  • Ju mund të klikoni ose mbani shigjetën e “mouse” mbi secilën pikë për të parë vendodhjen, lidhjen e abuzuesit me viktimën dhe masën e dënimit të kryer.
Raporti mes abuzuesit dhe viktimës në krimin seksual me të miturit nën 14 -vjeç
Shënim:Grafiku dhe tabela tregojnë raportin mes abuzuesit dhe viktimës në krimin seksual me të miturit nën 14 -vjeç e ndare sipas qyteteve ku është kryer krimi vetëm për personat që kanë kryer dënimin dhe janë liruar. Statistikat janë filtruar në bazë të gjashtë kategorive të lidhjes apo kantaktit mes agresorit dhe të miturt. Ajo që bie në sy është se qytetet me numërin më të madh të grabitqarëve seksualë të liruar janë Tirana, Durrësi, Elbasani dhe Korca, ku banojnë 61 pedofilë që kanë shlyer dënimin. Nga këta, 41 kanë konsumuar veprën e marrëdhënieve seksuale me të mitur, tetë prej të cilëve me dhunë. Alarmi shumëfishohet kur mëson se Seksionet e Dhunës në Familje dhe Fëmijëve pranë Policive Vendore në qytetet e kërcënuara nuk kanë më shumë se dy oficerë që krahas çështjeve të tjera duhet dhe të mbikëqyrin grabitqarët seksual.
Baba/fëmije Lidhje familjare Fqinjësi/miqësi Lidhje afektive Njohje rastësore Njohje online
Tiranë 5 8 22 3 9 1
Durrës 2 4 8 1 5 0
Korçë 1 0 4 8 0 0
Elbasan 1 2 6 2 2 0
Shkodër 1 1 2 0 4 0
Fier 3 1 1 0 0 1
Vlorë 2 0 1 0 2 0
Dibër 1 0 1 1 0 0
Gjirokastër 0 0 0 2 0 0
Pogradec 0 1 3 0 1 0
Lezhë 0 0 0 2 0 0
Krujë 0 1 2 0 0 0
Berat 0 2 2 0 1 2
Lushnje 0 0 3 0 0 2
Laç 0 0 1 0 0 0
Kukës 0 1 0 0 0 0
Sarandë 0 0 1 0 0 0
Kavajë 0 1 1 1 0 0
Mirditë 0 0 1 0 0 0
Pukë 0 0 1 0 0 0
Shijak 1 0 0 0 0 0
Totali 16 22 60 20 24 6
Brenda rrethit familjar Fqinjësi/miqësi Lidhje afektive Njohje rastesore Njohje online
Totali 38 60 20 24 6
Tipologjia e krimit seksual sipas lidhjeve mes abuzuesit dhe viktimës
Shënim:Grafiku dhe tabela tregojnë tipologjinë e krimit seksual sipas lidhjeve mes agresorit dhe viktimës vetëm për personat që kanë kryer dënimin dhe janë liruar. Ajo që bie në sy është se më shumë se gjysma e grabitqarëve seksual, 47 perj tyre, kanë kryer dënimin për “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur nën 14-vjec” nga të cilët 17 me dhunë. Kjo statistikë tregon shumë për rrezikshëmrinë e krimit. Gjithashtu, bie në sy se nga totali i krimeve, 25 vepra kanë kryer brenda rrethit familjar, ndërsa 32 vepra nga fqinj ose miq të familjes së viktimës.
Baba/fëmije Lidhje familjare Fqinjësi/miqësi Lidhje afektive Njohje rastësore Njohje online
Neni 100/1 2 4 5 16 2 1
Neni 100/2 2 3 7 3 2 0
Neni 107 0 0 0 0 0 0
Neni 108/1 0 2 18 1 5 0
Neni 108/2 4 5 2 0 2 0
Neni 108/4 0 1 1 0 1 0
Neni 108/a/2 1 1 5 0 1 0
Neni 117 0 0 0 0 0 1
Neni 121/a/3 0 0 4 0 0 0
Totali 9 16 32 20 13 2
Brenda rrethit familjar Fqinjësi/miqësi Lidhje afektive Njohje rastesore Njohje online
Totali 25 32 20 13 2
Shteti i papërgatitur për pedofilinë
në 151 vendime

për krime seksuale me të mitur nën 14-vjec (2010-2019) përdorin termin “pedofili”

e rasteve

të zbulueshmërisë së 151 vendimeve për krime seksuale me të mitur nën 14-vjec kanë ardhur nga strukturat shtetërore

e hetimeve

prej viteve 2014-2019 mbi pedofilinë online kanë përfunduar me një vendim dënimi

e vendimeve

për krimet seksuale kanë hequr përgjegjësinë prindërore kur babai ka abuzuar seksualisht me fëmijën

e vendimeve

për krime seksuale me të mitur nën 14-vjec (2010-2019) kanë dhënë dënim plotësues për mjekim të pedofilit

ose 48 pedofilë

që kanë rifituar lirinë mbikëqyren nga 2 oficer policie në Tiranë

Vendime “red flag”
Gjykata Vlorë  |   Vendimi nr. 1455, dt. 07/04/2016

!Një 16-vjecar ka kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur mashkull. Gjykata në vendimin e saj mbështetet në një akt vlerësimi psikologjik për abuzuesin, i cili jep dhe vlerësim psikiatrik, ku thuhej se “i pandehuri ka qenë më parë i ekspozuar ndaj të tilla veprimeve, të cilat në mënyrë të shtrembëruar i koncepton si lojëra mes fëmijësh”. Mbështetur në ekspertimin psikologjik dhe administrimin e një deklarate noteriale të lëshuar nga babai i viktimës, Gjykata ka ndryshuar kualifikimin e veprës nga paragrafi 2, që dënohet jo më pak se 25 vjet burg, në paragrafin 1 ku dënimi është 7-15 vjet. 16-vjecari është dënuar me 2 vjet e 8 muaj burgim!!!

Gjykata Tiranë  |  , Vendimi nr. 1190 dt. 26/03/2014

!Një 40-vjeçar kryen veprime të turpshme në ashensor me një vajzë të mitur 9-vjecare. Gjatë kontrollit të PC-së së tij policia ka gjetur një tërësi materialesh pornografike me foto dhe vajza të mitura që pozojnë nudo. Ndërkohë gjykata e dënon me dy vjet burg por vendos lirim me kusht, duke caktuar si dënim plotësues që të mos shoqërohet me të dënuar. Prova e materialeve pornografike me të mitur, ndonëse përforcon dyshimin se abuzuesit ka prirje pedofilie, nuk është marrë parasysh nga gjykata as për të dhënë një dënim plotësues për trajtim mjekësor, për të parandaluar përsëritjen e veprave të ngjashme nga i pandehuri.

Gjykata Tiranë  |  , Vendimi nr. 62 dt. 21/02/2017

!Babai kryen “veprime te turpshme” duke prekur të dyja vajzat e mitura në mënyrë të vazhdueshme në vende intime. Babai pranon abuzimin me fëmijën duke përfituar gjykim të shkurtuar por Gjykata mban si rrethanë lehtësuese faktin se babai nuk ka qenë i dhunshëm, është penduar për veprën dhe se vajzat nuk kanë bërë rezistencë, duke ulur vitet e dënimit. Kjo vepër dënohet nga 3-7 vjet ndërsa gjykata ka dhënë një dënim 2 vjet e 40 ditë burgim.

Gjykata Tiranë  |  , Vendim nr. 2566, dt. 22.06.2016

!Kushëriri 17-vjecar ka kryer në mënyrë të përsëritur “veprime të turpshme” ndaj 6-vjecares. Ai shfaqet i penduar duke pranuar ngacmimin ndaj të miturës. Në vendimin e saj Gjykata pohon se “kjo është një lojë për të pandehurin” dhe mban parasysh “faktin se tek e pandehura nuk konstatohet asnjë dëmtim mendor apo fizik” dhe “faktin se i pandehuri rezulton dukshëm me zhvillim fizik e mendor të papërfunduar”. Këto konstatime janë kryer nga vetë gjykata dhe jo ekspert të fushës. Vepra ka marzh dënimi nga 5-10-vjet burg, gjykata ka dhënë një dënim me kusht (2-vjet), duke e lënë të lirë 17-vjecarin.

Simbolet dhe logot që përdoren nga pedofilët për të identifikuar preferencat seksuale
Simboli 1

Pedofilët që dëshirojnë vajza të mitura (girl lover) prezantohen me një logo në formë zemre, si ky simbol, ku zemra e vogël, përfaqëson të miturën, e cila mbështillet nga një zemër më e madhe që nënkupton pedofilin femër ose mashkull.

Simboli 2

Pedofilët “boy lover” që shënjestrojnë meshkujt e mitur identifikohen me një logo trekëndore në formën e spirales, ku trekëndëshi i vogël që simbolizon fëmijën mbështillet nga një trekëndësh më i madh që përfaqëson pedofilin. Kur grabitqari seksual është në kërkim të një të fëmije fare të vogël, “little boy lover”, logoja është e ngjashme por me kënde të lakuara të trekëndëshit.

Simboli 3

Grabitqarët seksualë që kërkojnë të abuzojnë me një fëmijë, pa dallim gjinie të tij, prezantohen me logon “child lover”, e cila ka formën e një fluture që nënkupton se pedofili nuk ka preference për femra ose meshkuj. Ndërkohë, në blogjet online logoja rrethore, brenda të cilit qëndron spiralja e trekëndëshit dhe spiralja e zemrës, përdoret nga pedofilët online. Logoja CLOMAL përfaqëson gjithashtu logon e “Childlove online media activism”.

Elvin Luku
Drejtësia e papërgatitur ndaj pedofilisë: Fëmijët në rrezik! 98 pedofilë sërish të lirë Lexo artikullin
Artan Fuga
Shfrytëzimi dhe krimi seksual mbi fëmijët në web Lexo artikullin
Hasan Saliu
Fëmijët në Kosovë të rrezikuar online! 17% e tyre shohin përmbajtje seksuale çdo ditë Lexo artikullin
Fakte dhe mite
Fakt: Ngacmimi seksual te fëmijët ndodh kryesisht nga persona që janë pjesëtarë të rrethit të ngushtë familjarë, ose të njohur a komshinj të familjes. Vëzhgimi i MediaLook mbi rastet e idenfikuara dhe për të cilat ka një vendim nga Gjykata e Shkallës së Parë tregojnë se Pedofilët janë persona që kanë akses të madh në kohë dhe hapësirë te fëmijët.
Fakt: Shumë studime kanë arritur në përfundim se abuzimi seksual në fëmijëri ka pasoja afatgjatë në adoleshencë, martesë dhe jetën prindërore. Megjithatë, studime të besueshme bëjnë me dije se trajtimi I duhur i traumave të tilla, ngrohtësia e kujdesi prindëror dhe lidhjet shoqërore I reduktojnë ndjeshëm këto efekte dhe viktima mund të ketë një jetë të shëndetshme.
Fakt: Vëzhgimet në nivel botëror dëshmojnë se numri i akuzave të rreme nga fëmijët për abuzim seksual është shumë më i ulët se ata që i mohojnë fshehin abuzimin. Fabrikimi i historive të tilla nga fëmijët është shumë I rralle. Është e pamundur që vogëlushët të trillojnë historinë nga hiçi, por ato mund të shtojnë detaje dhe veprime që skanë ndodhur por mbi një imazh apo veprim të parë e përjetuar prej tyre.
Fakt: Një abuzues seksual I fëmijëve mund ose jo të plotësojë kriteret për tu kategorizuar si pedofil. Diagnostikimin si pedofil mund ta japë vetëm një person i kualifikuar që zhvillon një ekspertizë mjekësore të individit. Zakonisht quhen pedofil personat mbi 16-vjec të cilët kryejnë marrëdhënie seksuale me fëmijët që nuk e kanë arritur pjekurinë seksuale, nën 14 -vjeç. Agresori mund të jetë mashkull ose femër; homoseksual, heteroseksual ose biseksual; çift ose i vetëm; pa dallim etnik apo socio-ekonomik.
Fakt: Një person i rritur që dyshon se fëmija ka rënë pre e abuzimit seksual duhet të tregohet i kujdesshëm të mos pyes të miturit për situata apo veprime që e mërzisin atë. Kjo do të dëmtonte dëshminë e fëmijës. Prindi duhet të jetë I vëmendshëm ndaj ndryshimit të sjelljeve të fëmijës dhe ta pyes me kujdes këtë të fundit, duke u treguar i hapur për përgjigjet e tij. Nëse prindi konstaton se fëmija është abuzuar ose se siguria e fëmijës është rrezikuar, nuk duhet të insistojë për të marrë me forcë informacione prej tij por duhet të raportojë menjëherë situatën te autoritetet.
Fakt: Ka një teori sipas të cilës fëmijët që janë abuzuar në fëmijëri janë më të prirur për të kryer krime seksuale kur ata të rriten. Por të dhënat e studimeve tregojnë se viktimat e abuzimit seksual janë më pakt të prirur të kryejnë krime vetë ndërsa rriten. Madje, viktimat e abuzimit, që kanë ndjerë ngrohtësinë e familjes dhe miqve kanë tendencën për të luftuar këtë fenomen.
Konkluzione

Sistemi i drejtësisë është i papërgatitur për të trajtuar problematikën e pedofilisë. Vetëm në 1 nga 151 vendime për krime seksuale me të mitur nën 14-vjec në 10-vitet e fundit përmendet termi “pedofili” dhe është kryer ekspertim për të diagnostikuar atë, por nuk është dhënë asnjë dënim plotësues për trajtim mjekësor të tyre (neni 60/11), pavarësisht se 25% e tyre janë konfirmuar nga organet e hetimit si recidivistë.

Nga 98 abuzuesit seksual që kanë rifituar lirinë asnjë prej tyre nuk është identifikuar nga drejtësia si pedofilë e nuk i është nënshtruar mjekimit të detyruar duke u kthyer në kërcënim për fëmijët. Qytetet më të rrezikuara janë Tirana, Durrësi, Elbasani e Korça ku banojnë 61 pedofilë. Nga këta, 41 kanë kryer veprën e marrëdhënieve seksuale me të mitur, 8 prej të cilëve me dhunë. Në Tiranë ka 2 polic për gjurmimin e 48 pedofilëve të lirë.

Krimet seksuale me të miturit kryhen më së shumti prej personave të njohur dhe familjarët. 60 nga 151 raste ose 40.5% e abuzimeve seksuale me të miturit vijnë prej komshinjve ose të afërmëve. Prej tyre janë kryer 21 veprat e turpshme dhe marrëdhënie seksuale me 12 raste, nga të cilat 7 me dhunë.

Në 16 cështje të krimeve seksuale me të miturit mes prindit dhe fëmijës vetëm gjykata e Dibrës në vitin 2016, krahas dënimit të babait pedofil me 15 vite burg, ka dhënë një dënim plotësues për heqjen e përgjegjësisë prindërore prej tij.

Nga 128 hetime të nisura gjatë periudhës Janar 2014 - Qershor 2019 për pedofili online (nenin 117) vetëm 14-prej tyre kanë përfunduar, nga të cilat 12 janë pushuar dhe dy janë dërguar në gjyq. Këto të fundit kanë përfunduar me një vendim dënimi. Prokurorë në Tiranë pohojnë se materialiet e referuar nga ana e policisë s’kanë prova të mjaftueshme, kreu i CRCA-së: Policia s’ka teknologjinë e duhur!

Legjislacioni Shqiptar ka mungesa evidente për dënimin e krimeve seksuale me të mitur online. Cdo formë e abuzimeve kategorizohet vetëm në nenin 117 si Pornografi. Ndërkohë që Kodi Penal nuk parashikon aspak vepra “grooming” apo “sexting” si në shumë vende të tjera.

Rekomandohet krijimi i një regjistri elektronik për autorët e krimeve seksuale duke i profilizuar ato me kategori sipas rrezikshmërisë. Mbikëqyrja nga ana e Policisë Vendore përmes dosjeve të gjurmimit duhet të plotësohet nga një program riintegrimi të tyre në shoqëri duke përfshirë në këtë proces dhe Shërbimin e Provës, sikurse ndodh në vendet e zhvilluara. Ky informacion do të ndihmonte që vendimet penale të mos kenë vetëm karakter ndëshkues por dhe rehabilitues.

Rreth 68.5% e viktimave të abuzimit seksual në Shqipëri janë të mitur që i përkasin moshës 10-14 vjeçare, të ndjekur nga 30% të moshës 5-9 vjeç dhe 1% të moshës 0-4 vjeç. Sa i takon raportit gjinor të viktimave nga 131 të mitur të identifikuar, 93 rezultojnë të jenë femra dhe 38 meshkuj. Ndërkaq, prej 111 abuzuesve seksualë të identifikuar, 50 ose 45% të rasteve i përkasin moshës 16-26 vjeçare, të ndjekur nga 22.5% ose 25 raste të grabitqarëve seksual mbi 60-vjec dhe 16.2% ose 18 agresorë seksual të moshës 49-59 vjeç.

Fëmijët në Kosovë janë në kontakt të vazhdueshëm me përmbajtjet seksuale në internet dhe rrjetet sociale. Rreth 29% për qind e të miturve dhe fëmijëve të moshës 11-16 vjeç kanë parë të paktën dy herë në javë imazhe me përmbajtje seksuale në Kosovë në 12 muajt e fundit.

Përkufizime

Përkufizimi i pedofilisë sipas OBSH-së (Burimi: ICD-11, Prill 2019)

Pedofilia klasifikohet si një sëmundje e çrregullimit mendor, pjesë e çrregullimeve parafilike. Pedofilia karakterizohet nga një dëshirë seksuale intensive dhe e vazhdueshme, e cila manifestohet nga mendime, fantazi, nxitje dhe sjellje seksuale, që përfshin fëmijët, vajza dhe djem, para pubertetit ose në pubertetin e hershëm. Në mënyrë që ajo të diagnostikohet si çrregullim pedofilik, me kod 6D32, individi duhet të ketë tentuar apo të ketë vepruar mbi këto mendime, fantazi, dëshira ose të ketë shprehur shqetësimin për to. Kjo diagnozë nuk vlen për sjellje të tilla seksuale mes fëmijëve në moshë të afërt.

Shoqata Amerikane e Psikiatërve diagnostikon një person si pedofil kur plotëson këto tre kushte:

  • Për një periudhë më shumë se gjashtë muaj, zhvillon në mënyrë intensive fantazi, sjellje ose dëshira seksuale ndaj fëmijëve të të dyja gjinive që nuk kanë arritur pubertetin, zakonisht nën moshën 13-vjecare;
  • Individi ka tentuar ose ka vënë në veprim këto dëshira dhe fantazi seksuale ose ka shfaqur shqetësime apo vështirësi në komunikimin ndërpersonal;
  • Individi duhet të jetë të paktën në moshën 16 vjeçare dhe të paktën 5 vjet më i madh se fëmija ndaj të cilit ushtron ngacmimin seksual. Këtu nuk përfshihen individë në adoleshencë të vonuar të cilët kanë një marrëdhënie seksuale me një 12 apo 13 vjeçar.

Kuptimi i “Pornografisë” sipas praktikës gjyqësore në Shqipëri

Pornografia (pornoja) sipas nocionit te pranuar nga ligji penal është portretizimi i akteve seksuale me qëllim kënaqësinë seksuale te shikuesit ose personave te tjerë. Ajo mund te paraqitet nëpërmjet një shumëllojshmërie mediash duke përfshirë libra, revista, kartolina, fotografi, skulpturë vizatim, pikturë etj. dhe portretizon aktin seksual. Pornografia dallohet nga erotika, e cila portretizon seksualitetin njerëzor duke u fokusuar në ndjenjat dhe emocionet, ndërsa pornografia përfshin shfaqjen e akteve seksuale duke u fokusuar mbi aktin fizik në mënyrë që te ngjall epshin e shikuesit.

Kuptimi i “veprimeve të turpshme” sipas praktikës gjyqësore në Shqipëri

"Vepra të turpshme" kuptohen ato mënyra të të kënaqurit të epshit seksual, që nuk përmbajnë elementët e ndonjë krimi tjetër seksual. Të tilla veprime janë psh: të prekurit e organeve gjenitale të personave që nuk kanë arritur moshën 14 vjeç ose me fërkjime ose me forma të tjera, mje qëllim për të kënaqur epshin seksual, të panatyrshme ose të kundërnatyrshme... Veprimet e turpshme kanë efekt shumë negative mbi të miturit që nuk e kanë mbushur moshën 14 vjeç dhe krijojnë tek ata një kureshtje të shëmtuar e të parakohëshme për marrëdhëniet seksuale. Edhe bisedat dhe këshillat që shtyjnë të miturin të fillojë marrëdhënie seksuale të parakohëshme konsiderohen si vepra të turpshme dhe nuk ka aspak rëndësi nëse i mituri jep ose jo pëlqimin e tij për kryerjen e tyre.

Na kontaktoni

Për cdo pyetje, koment apo informacion ju lutem dërgoni emailin tuaj duke plotësuar të dhënat e mëposhtme, ose na shkruani në rrjetet sociale të MediaLook e Qendra Shqiptare MediaLook.